Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVERSION av1ärʃω4n l. -ær- l. -er- (avärrschón Dalin), r. (f. Dalin (1850)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom t. o. eng. aversion, af fr. aversion, af lat. aversio, -ōnis, af avertere, vända bort, af a(b), från, o. vertere, vända]
1) [jfr motsv. anv. i t. o. lat.] i ssgn AVERSIONS-HANDEL.
2) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. lat.] (numera i sht hvard.) motvilja, vedervilja; afsmak; afsky. Placat 21 April 1665, s. A 2 b. Jag har aversion för honom. Pfeiff De habitu 23 (1713). (K. XII) hade nästan en aversion för alla medicamenter. Nordberg 1: 919 (1740). Jag har .. en stark aversion för allt slags politiskt käbbel. Tegnér 6: 348 (1839). Aversion för fläsk du lärt af dem (dvs. turkarna)? Strandberg 3: 369 (1854). [jfr sådana uttr. som vara ngns fasa] (numera mindre br.) ss. predikativ om ngt hvarför man hyser aversion. Ölost är nu engång för alla min aversion. Bremer Hvard. 1: 49 (1831).
Anm. till 2. Pfeiff De habitu 23 (1713) öfversätter aversion med VEDERVILJA l. ”med de gamle” VEDERVÄRDIGHET. Därjämte undrar han, om icke VÄMJELSE vore en passande öfversättning. Däremot anser han, att STYGGELSE innebär en starkare känsla än aversion.
Ssg: (1) AVERSIONS-HANDEL103~20. [af t. aversionshandel, efter lat. (emptio) per aversionem. Det lat. uttr. utgår sannol. från den hos avertere förek. bet. ”slå under sig”, ”bemäktiga sig”, ”föra till sig”] (föga br.) handel. affärstransaktion l. handel l. köp hvarvid, utan att man ingår på specifikationer, en summa i klump en gång för alla betalas; slumpköp. Aversions-handel Kronan och private emellan. Bergv. 3: 259 (1766). Hans Excellence .. slöt fred med Marocco och äfven en aversionshandel med Frankrike om de återstående subsidierna. Höpken 1: 278 (1777). Brunius Metr. 373 (1854; om en transaktion, hvarigenom Lunds domkyrka friköpte sig från vissa anspråk af Lunds universitet). Rotschild 127 (1885).

 

Spalt A 2723 band 2, 1903

Webbansvarig