Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVANTGARDE avaŋ3t~gar2de, äfv. avaŋ3~, l. ~ga2r-, äfv. 04~10 (avànngtgárde Almqvist, avànnggárde Dalin), sällan AVANTGARD (Lindfors (1815), Meurman (1846)) ~gar2d l. ~ga2rd l. 04~1, n. ((†) f. l. r.(?) N. Av. 27 Mars 1656, s. 3, Regl. f. inf. 1781, 1: 211 (sid. 212: n.)); best. -et (ss. r. -en); i best. anv. förr äfv. utan slutart.; pl. -en ((†) -er Richardson Krigsvet. 1: 105 (1738), Dict. mil. portat. (1816, under pousser)); se för öfrigt GARDE.
Etymologi
[jfr t. o. eng. avantgarde, af fr. avantgarde, af avant, prep., framför, af senlat. abante, af lat. ab, prep., af, från (jfr AB), o. ante (se ANTE-), samt fr. garde (se GARDE); jfr AVANT-KÅR, AVANT-SCEN]
— jfr ARRIÄRGARDE.
1) [jfr motsv. anv. i ä. fr.] (†) abstr.: (utförande af) bevakningstjänst framför hufvudstyrka (till lands l. sjöss). Försten lofvade villja låta dem taga Avantgarden och gå förut. Dahlberg Dagb. 127 (c. 1660). Hökenflycht hade Avant-garden, med (jakten) Vivat. Nordberg 1: 309 (1740).
2) i fråga om krigsmakt till lands: (mindre) trupp l. styrka som marscherar framför hufvudstyrkan för att trygga dess framryckning; jfr FÖRTRUPP. Oxenst. brefv. 8: 319 (1644). Är Fienden frammanföre; så bör Avant-Gardiet bestå af de bästa och utvaldaste Troupper. Wrangel Tact. 177 (1752). Ryska Avant-Gardet, 4 Batailloner starkt. GT 1788, nr 46, s. 1. A. G. Örn i KrigsVAT 1863, s. 193. De kavallerifördelningar eller brigader, hvilka såsom själfständiga (strategiska) avantgarden utföra spaningstjänsten. C. O. Nordensvan Handb. 2: 117 (1898). Ett af minst två bataljoner och en eller två skvadroner bestående avantgarde indelas i förtraf, förtrupp och avantgardets hufvudstyrka. Därs. 118. Fälttj.-regl. 1902, s. 57. — oeg. l. bildl. C* och W** utgjorde avantgarde: i midten gick P*s något afsigkomna chäs: han sjelf och jag slutade truppen i en trilla. Törneros Bref 1: 310 (1828). Topelius Vint. III. 1: 35 (1862, 1896).
3) i fråga om krigsmakt till sjöss: främsta afdelningen af en i slaglinje ordnad örlogsflotta (af segelfartyg); jfr TÄT, sbst. Bechstadius 82 (1734). Dahlman Sjölex. 36 (1765, under lofven). Conv.-lex. (1821). Emot middagstiden höll Svenska Avant-gardet .. ned på fienden och träffningen började. Gyllengranat Sv:s sjökr. 2: 237 (1840; i fråga om slaget vid Öland 1789). Wrangel Sv. flottans bok 228 (1898).
Ssgr (till 2): AVANTGARDES-ARTILLERI0300~1002 l. ~0102. —
-BATALJON~102. KrigsVAH 1897, s. 129.
-BATTERI~102. KrigsVAT 1896, s. 55.
-BEFÄLHAFVARE~10200 l. ~02100. C. O. Nordensvan Handb. 2: 95 (1880).
-CHEF~2. KrigsVAT 1896, s. 52. Till avantgardeschef utses vanligen bataljonschefen, om infanteriets styrka icke öfverstiger en bataljon. C. O. Nordensvan Handb. 2: 118 (1898). Fälttj.-regl. 1902, s. 58.
-FÖRTRAF~02 l. ~20. Avantgardesförtraf eller själfständig förtraf? KrigsVAT 1895, s. 489 (rubrik). Förtraf (avantgardesförtraf) utgöres af det avantgarde tilldelade kavalleriet. Fälttj.-regl. 1902, s. 61.
-KAVALLERI~1002 l. ~0102. KrigsVAT 1895, s. 490.
-ORDER~20. (Avantgardeschefen) meddelar .. muntligt .. förtruppchefen följande avantgardesorder. C. O. Nordensvan Handb. 2: 145 (1898).

 

Spalt A 2716 band 2, 1903

Webbansvarig