Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVANS avaŋ4s, sbst.1, r. l. m. (f. G. Dalin, Wenström (1891)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(fordom regelb. o. ännu ofta skrifvet avance. Ordet var möjl. i ä. tid trestafvigt liksom i d. o. t. Stundom användes ss. handelsterm den italienska formen avanzo)
Etymologi
[liksom d. o. t. avance, eng. advance, af fr. avance, f., af avancer (se föreg.)]
1) [jfr eng. Frederic had made advances towards a reconciliation with Voltaire, fr. il n’a pas dédaigné de faire les avances] (föga br.) i förb. göra avanser, taga de första stegen, göra närmanden i syfte att vinna ngns vänskap osv. Man ville väl gå in i Konungens värck, men Konungen skulle förut giöra de steg och Avancer, som kunde öfvertyga Keisaren .. om Konungens Riks-Förstliga Consideration för Keisaren, såsom Tyska Rikets hufvud. Nordberg 2: 650 (1740). Sturzen-Becker 2: 223 (1861). — bildl. o. skämts. Ansigtet gulblekt; näsan görande avanser mot hakan. Bremer Hem. 1: 53 (1839).
2) handel.
a) [jfr motsv. anv. i t. samt eng. the advance of a sum of money, fr. les avances nécessaires pour cette spéculation] (föga br.) penningförskott. Jungberg (1873). Smedman Kont. 7: 8 (1874). NF (1876). — särsk. i förb. i avans (jfr c slutet). Vara eller stå i avans, ligga i förskott. G. Dalin (1871). Betala i avans. Jungberg (1873). Anm. Stundom förekommer äfv. uttr. in avance (jfr anm. vid c). Slå (tryckfel för stå) in Avance .. ligga i förskott, hafva penningar att fordra af någon, med hvilken man står i ömsesidig räkning. Åstrand (1855).
b) [jfr motsv. anv. i t.] vinst, behållning; äfv. konkret om den vunna summan. 2 RARP 2: 383 (1723). Dåliga Rhenska .. viner .. säljas för rätt godt Rhenskt vin och det med stor avance. Westerdahl Häls. 223 (1764; uppl. 1768: vinst). Då vi göra det bästa arbete med liten avance, hoppas vi vinna allmänhetens förtroende. GHT 1892, nr 231 A, s. 1. Det är ju rent fräckt (af källarmästarna) att ta 4—5 hundra procents avance på ett glas öl, som de servera. LD 1902, nr 24, s. 3. — (mindre br.) i pl. Ryktet om hans avancer sträckte sig til en Krämare, som i samma hus höll en glittrande bod. Dalin Arg. 2: 139 (1734, 1754). — jfr HANDELS-AVANS.
c) [jfr motsv. anv. af it. avanzo] (ngns) tillgodohafvande i bank (sedan skulderna till denna blifvit fråndragna); behållning, saldo. Stiernman Com. 2: 808 (1656). Bemälde Bookhållare .. förbiudes någon til at vppenbara, om ens eller annars avance eller credito (i banken). Därs. 815 (1657). Därs. 6: 556 (1718). (Girobankerna) medgifva (icke), att invisningarne på avancerna i banken må löpa emellan man och man. Nordström Cred. 141 (1853). — särsk. i förb. i avans (jfr a slutet). Stiernman Com. 2: 809 (1656). Then som mehra assignerar än han hafwer i avance. Dens. Riksd. 1606 (1668). Anm. Stundom förekomma äfv. uttr. in avance (jfr anm. vid a), per avance. Stiernman Com. 2: 815 (1657). Dens. Riksd. 1607 (1668).

 

Spalt A 2715 band 2, 1903

Webbansvarig