Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUTOTYPÖR a͡u1totypö4r l. -tå- l. -tω-, l. 4r, äfv. a͡ω1-, äfv. 01—, äfv. AVTOTYPÖR av1-, l. 01—, m.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[till AUTOTYPERA]
person som utför reproduktioner medelst autotypi. (På utställningen i Sthm 1897) uppträda boktryckarna och litograferna tillsammans eller hvar för sig eller i förening med foto- och autotypörer. Tidn. f. boktr. 1897, s. 54. (Taflan) var för åbäklig att flytta till autotypörn. Larsson Larssons 20 (1902).

 

Spalt A 2709 band 2, 1903

Webbansvarig