Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUTOTYPISK a͡u1toty4pisk l. -tå- l. -tω-, äfv. a͡ω1-, äfv. AVTOTYPISK av1-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. autotypisch, eng. autotypic]
adj. till föreg.: som framställts gm l. hör till autotypi. Ett vackert autotypiskt tryckprof. Fotogr. tidskr. 1895, s. 306. Af hvarje plåt framställes (för trefärgstryck) en autotypisk platta. Tidn. f. boktr. 1895, s. 111. Den autotypiska bilden. Fotogr. tidskr. 1897, s. 130.

 

Spalt A 2708 band 2, 1903

Webbansvarig