Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUTONOMISTISK a͡u1tonomis4tisk l. -tå- l. -tω-, l. -nå-, äfv. a͡ω1-, äfv. 01—, äfv. AVTONOMISTISK av1-, l. 01—, adj.; adv. -T.
adj. till föreg. Den autonomistiska centralkommittén i Habana. Klercker Cuba 31 (1899).

 

Spalt A 2707 band 2, 1903

Webbansvarig