Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUTOMOBILIST a͡u1tomob1ilis4t l. -tå- l. -tω-, äfv. -må1b- l. -mω1b-, äfv. a͡ω1-, äfv. 010—, äfv. AVTOMOBILIST av1-, l. 01—, m.||ig.; best. -en; pl. -er.
person som åker automobil l. idkar automobilsport. Vi ha redan fått en af våra ”automobilister” bötfälld för vårdslös framfart. Tidn. f. idr. 1899 Juln., s. 46. PT 1901, nr 152, s. 2. SvD(L) 1903, nr 131, s. 3. Anm. I st. f. d. o. förekommer äfv. bilist; jfr anm. vid AUTOMOBIL II före ssgrna. Tidn. f. idr. 1903, s. 181. SvD(L) 1903, nr 140, s. 3.
Ssg: AUTOMOBILIST-, äfv. AVTOMOBILIST-FEST 10103~, äfv. 01003~2. PT 1901, nr 152, s. 2.

 

Spalt A 2706 band 2, 1903

Webbansvarig