Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUTOMOBILISM a͡u1tomob1ilis4m l. -tå- l. -tω-, äfv. -må1b- l. -mω1b-, äfv. a͡ω1-, äfv. 010—, äfv. AVTOMOBILISM av1-, l. 01—, r.; best. -en.
användning(en) af automobil(er) betraktad ss. sport, moderiktning, tidsriktning osv. GHT 1896, nr 164 B, s. 2. SDS 1901, nr 177, s. 1. Tidn. f. idr. 1903, s. 185. Anm. I st. f. d. o. förekommer äfv. bilism; jfr anm. vid AUTOMOBIL II före ssgrna. Tidn. f. idr. 1902, s. 163. På det hela taget (är) bilismen en rike mans sport. SvD(L) 1903, nr 187, s. 6.

 

Spalt A 2706 band 2, 1903

Webbansvarig