Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUTOMATISK a͡u1toma4tisk l. -tå- l. -tω-, äfv. a͡ω1-, äfv. AVTOMATISK av1-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. automatisch, eng. automatic, fr. automatique]
adj. till AUTOMAT: som rör sig l. funktionerar (skenbart) af sig själf, när viss mekanism sättes i verksamhet; som ombesörjes gm automat(er) l. verkar ss. en automat l. försiggår ss. vid en automat l. af sig själf l. mekaniskt; maskinmässig; mekanisk; jfr AUTOMAT-LIK, adj. Heinrich (1814). Automatisk rörelse. Dalin (1850). (Förlängda märgen o. ryggmärgen med deras nervcentra) bör man anse .. såsom en automatisk apparat, d. v. s. centralorganet för omedvetna och ofrivilliga rörelser. Thorell Zool. 1: 150 (1860). I medvetslöst tillstånd vandrar (den sjuke) rakt fram helt avtomatiskt. Hygiea 1874, s. 234. Automatiskt sädesbindande skördemaskiner. LAHT 1882, s. 32. Det avtomatiska eller själfladdande geväret. A. J. R. de Laval i KrigsVAH 1895, s. 76. Instinkterna äro .. i det hela automatiska. F. v. Scheele i NF 19: 464 (1895). Helt automatiskt skref (hon) arbetets titel. Wirsén i VL 1899, nr 256, s. 2. Apparaten har en automatisk stängare. Priskur. å fotogr. artikl. 1900, s. 347. (Kalken) väges å automatisk våg. SDS 1903, nr 111, s. 3.

 

Spalt A 2704 band 2, 1903

Webbansvarig