Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUSTRALISKA a͡ustra4liska, äfv. a͡ω-, stundom (utan diftongisering) a1ɯ- l. a1u- l. a1ɯ- l. a1u-, stundom —302, f.; best. -an; pl. -or.
australisk kvinna; särsk. motsv. AUSTRALIER 1 b. (Sångerskan) Melba (är) australiska. SD 1900, nr 188, s. 3.
Anm. I st. f. d. o. förekomma äfv. orden australianska o. australiensiska (Sundström Sjömanslif 239 (1892)).

 

Spalt A 2696 band 2, 1903

Webbansvarig