Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUL aɯ4l l. 4l (utan diftongisering), äfv. a͡u4l l. a͡ω4l, r. (m. G. Dalin (1871)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. aul, ry. aul (tvåstafvigt, med accenten på sista stafvelsen); af kirgisiska aul (tvåstafvigt med accenten på sista stafvelsen), grupp af tält l. ”jurt” som tillsammans bilda en social enhet]
kirgisisk tältby; äfv. by i Kaukasien. Thomée Berghaus 2: 215 (1850). Det .. i Kaukasien herrskande lugnet (blef) stördt .. genom fiendtliga demonstrationer från några auler. SvT 1852, nr 20, s. 3. Hvarje hord (af kirgiserna) är delad i några få distrikt, hvarje distrikt i 10—20 kretsar, hvarje krets i 10—12 aúler, som omfatta 50—70 tält. H. Almkvist i NF 8: 748 (1884). Byggda tätt tillsammans omkring en öppen plats, der boskapen förvaras om natten, bilda de (dvs. tscherkessernas bostäder) en aul (by), hvilken omgifves med en mur af flätverk och lera. Dens. Därs. 16: 396 (1892). Hedin Gm Asien 1: 44 (1898).

 

Spalt A 2686 band 2, 1903

Webbansvarig