Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUKTORSKAP a͡uk3tor~ska2p, äfv. a͡ωk3-, äfv. 40~1, stundom (utan diftongisering) a3ɯk- l. a3uk- l. a3ɯk- l. a4uk- l. 400~1; l. (numera knappast br.) AUTORSKAP a͡u3tor~ska2p osv. (àuktårskáp Almqvist, àucktårrskáp Dalin), n.; best. -et.
Ordformer
(aut(h)-Thorild Bref 43 (1781), Leopold (1814) i 2 Saml. 10: 50. aukt- (auct-) Kellgren 3: 223 (1793) osv.)
Etymologi
[af AUKTOR o. afl.-ändelsen -SKAP; jfr t. autorschaft, eng. authorship]
1) [jfr motsv. anv. af t. autorschaft samt eng. the authorship of the riots] (föga br.) förhållande(t) l. omständighet(en) att vara upphofsman l. vållande (till) l. föröfvaren (af ett brott, en olaglighet o. d.). De brott, der det fulla auctorskapet är med dödsstraff belagt. Biberg S. skr. 3: 360 (c. 1823). Låt t. ex. en vid samma tid som på ett visst ställe en stöld blifvit begången, hafva blifvit sedd bära något bort hemligt under sina kläder, så är detta en indice till auctorskap. Därs. 482. Almqvist (1842).
2) [jfr motsv. anv. i t. o. eng.] (numera mindre br.) författarskap. Du måste ikke göra hemlighet af dit authorskap! Thorild Bref 43 (1781). Ni förebrår mig att hafva velat påbörda Er Auktorskapet till nästan hela Nya Posten. Journ. f. litt. o. theat. 1811, s. 376. En Man som ej gjorde på något sätt till sitt yrke hvarken poesien eller Autorskap i Allmänhet. Leopold (1814) i 2 Saml. 10: 50. Grundbeskaffenheten af hans (dvs. Thorilds) auctorskap och polemik. Atterbom Siare 4: 125 (1847). Lagus Kellgren 252 (1884).

 

Spalt A 2685 band 2, 1903

Webbansvarig