Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUKTORITATIVT, adv., se auktoritativ, adj.

 

Spalt A 2681 band 2, 1903

Webbansvarig