Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUDITÖRSKA a͡u1ditö4rska l. 4r-, l. —32, äfv. a͡ω1-, stundom (utan diftongisering) a1ɯ- l. a1u- l. a1ɯ- l. a1u- l. 1– l. aɯ1-, f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[afledn. till föreg.]
(numera mindre br.) hustru till (l. änka efter) auditör. Hedborn Minn. 25 (1835).

 

Spalt A 2657 band 2, 1903

Webbansvarig