Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATTRAPP atrap4, r. (m. Lindfors (1815), Dalin (1850), Kindblad (1867); f. l. m. G. Dalin (1871); f. Lundell); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. attrappe, f., af fr. attrape, f., snara, fälla, oskyldigt bedrägeri, skälmstycke, eg. vbalsbst. till attraper (se följ.)]
1) (numera knappast br.; jfr dock nedan) öfverraskning; spratt, skälmstycke; jfr ATTRAPPERA 1. Jag ville göra Norrköpings-Damerna en atrappe. Kexél 1: 187 (1789). Attrappe betyder fint illgrepp, eller, ännu vanligare, en angenäm öfverraskning, medelst någon artig och oväntad skänk eller annat dylikt. Conv.-lex. (1821). — (mindre br.) konkretare (jfr 2). Glunten (läser matsedeln). Inlagd sill, / Holländsk sill, / Norges sill i papper, / Sillsalat … / Usel mat! / Aldrig mer attrapper! Wennerberg 2: 79 (1847, 1882).
2) [jfr motsv. anv. i t.] konkret om föremål som är beräknadt på att (oskyldigt, skämtsamt) vilseleda l. öfverraska.
a) fodral, ask, omslag o. d. som föreställer ngt visst föremål o. därigenom afleder uppmärksamheten från sin bestämmelse att tjäna till förvaringsrum för ngt, vanl. afsedt (afsedd) att innesluta en gåfva (julklapp, födelsedagspresent o. d.); äfv. om dylikt fodral osv. jämte inneliggande föremål. Hvarfrån det bruk sit ursprung har, / At just på tvenne vissa dar (dvs. jul- o. nyårsafton) / Attrapper och presenter skänka. Kellgren 2: 181 (1782). På Boklådan finnas diverse Atraper. GT 1788, nr 151, s. 6. Atrapper fås nu (på julafton) i hvart hus — / Min blir, som förr — ett skålpund snus. Lenngren 112 (1796); jfr 1 slutet. Undertecknad har äran tillkännagifva att i min (konditori-)Boutique .. en uppsättning af .. Attrapper .. från i dag är att tillgå. DA 1824, nr 284, s. 4. Freja 1874, s. 2. Atrappen föreställer en furie, men när man öppnar den, tittar der fram en engel. Topelius Planet. 3: 72 (1889). En äggformig attrapp (behållare för bonsbons m. m.), som af sig sjelf ställer sig på en ände. Patent nr 6830 (1896); jfr b. PT 1899, nr 87 A, s. 1. jfr JUL-ATTRAPP. — bildl. Sally. .. Gunborg Edlin är en skylt — Hilma. En skylt? Sally. Ja, eller en attrapp, om du vill. Det hets att jag går till henne .. Men egentligen är det till Brita Berg jag går. Edgren Tre kom. 75 (1891). Shakspere älskade .. människorna alldeles för högt för att vilja göra dem till några attrapper för en moralisk eller ästetisk sats. H. Schück i Nord. tidskr. 1892, s. 59.
b) Attrapp .. ett slags hjelpmedel för taskspelare vid utförandet af deras konster eller i allm. en till ”trolleri” afsedd leksak. NF (1876). jfr: (Processionen) på Petri- och Pauli-dag, då påfven, knäböjande för det af honom sjelf uppburna korset (saken är dock, att de bärande lösarmarna stå i intet samband med den inom attrappen på sin stol beqvämt hvilande påfven), .. beledsagas af Roms furstar, af hela curian (osv.). Fahlcrantz 4: 150 (1836, 1865); jfr a.
3) mil. form l. modell som vid öfning användes i st. f. det föremål den föreställer; särsk. om ett slags klossar som begagnas i st. f. (verkliga) patronpaket. Kungl. Maj:t har förordnat, att till samtliga infanteritruppförband .. må, förutom redan utlemnade så kallade attrapper för patronpaket, ytterligare utlemnas dylika attrapper till ett antal af 500 för hvarje infanteri-regemente. PT 1899, nr 49, s. 3.
Ssgr: A: (1) ATTRAPP-LEK03~2. (föga br.) lek hvari ngn blir ”lurad”, särsk. gm att lockas att säga ngt som enl. lekens regler icke får sägas, utan medför skyldighet att erlägga pant. Stjernstolpe Lekar 50 (1817).
B: (2) ATTRAPPS-PUNG03~2. (knappast br.) Små, nätta Atrappspungar, passande till Julklapp, (finnas till salu) i första Tobaksboden till venster från Gust(af) Ad(olfs) Torg. DA 1824, nr 294, s. 4.

 

Spalt A 2645 band 2, 1903

Webbansvarig