Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATTESTERA at1este4ra l. at1äs-, äfv. -e3ra2 (atteste´ra Weste; attästèra Almqvist), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. attestieren, eng. attest, fr. attester, af lat. attestari, ytterligare intyga, betyga, af ad, till, o. testari, vittna, intyga; jfr PROTESTERA]
intyga l. vitsorda (ngts riktighet l. ngns behörighet o. d.), i allm. uti skriftligt affattadt intyg l. gm namnteckning osv.; jfr ATTEST, ATTESTANT. E. v. d. Linde i HSH 31: 463 (1662). Wi attestere, at Herr Drumedarius är en ärlig Man. Dalin Arg. 1: 236 (1733, 1754). Reqvisition af läkemedel .. skall attesteras af befälhafvaren. Tj.-regl. 1889, s. 416. Hvarje örlogsfartyg förer sin dagbok .. Den föres af en underofficer och den officer, som haft vakt, ”attesterar” att det är öfverensstämmande med värkligheten, hvad som inskrifvits. GHT 1896, nr 234, s. 2. Likvid för attesterade räkningar .. erhålles. LD 1902, nr 118, s. 3 (annons). — (†) med prep. om. Några bofaste män .. som om denne saak attesterat. Växiö domk. akt. 1678, nr 137.

 

Spalt A 2637 band 2, 1903

Webbansvarig