Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATOMISTIK at1omisti4k l. -åm-, stundom -ωm-, l. atå1– l. atom1(atåmisti´k Dalin), r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[efter t. atomistik; bildadt till föreg.]
atomlära, atomteori; jfr ATOMISM. Höijer S. skr. 2: 176 (1799). I Epikureismen hade det (dvs. Rom i antiken) sin atomistik, alldeles som vi hafva vår. Claëson 2: 99 (1859). Rydberg Varia 31 (1890, 1894). Vannérus Empir. naturuppf. 132 (1902).

 

Spalt A 2577 band 2, 1903

Webbansvarig