Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATMOSFERILIER at1mosferi4lier, äfv. -må-, l. -sve-, l. —302, stundom 01—, sbst. pl.
Etymologi
[jfr d. atmosfærilier, efter t. atmosphärilien; bildadt till följ.]
naturv., landt. beståndsdelar i den atmosfäriska luften; i sht med hänsyn till kemiska o. fysiologiska processer som påverkas af (vissa bland) dessa beståndsdelar. Matjorden är det öfre myllblandade lagret, så långt som bearbetningen och atmosferiliernas inflytande sträcka sig. Uppf. b. 3: 288 (1873). Cronquist 61 (1878). Atmosferiliernas inverkan under vintermånaderna (spelar en viktig roll vid groningen). SD(L) 1894, nr 17, s. 7. R. Sernander i Sveriges rike I. 2: 80 (1900).

 

Spalt A 2570 band 2, 1903

Webbansvarig