Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATMOMETER at1mωme4ter, äfv. -mo- l. -må-, r. l. m.; best. -n; pl. -trar.
Etymologi
[liksom t. atmometer, fr. atmomètre lånadt af eng. atmometer, som är bildadt af skotten J. Leslie (hvilken 1815 uppfann det första instrumentet af här i fråga varande slag) af gr. ἀτμός, ånga, dunst (jfr ATMOSFÄR), o. μέτρον (se METER) i analogi med BAROMETER, TERMOMETER o. d.]
meteor. instrument att mäta mängden af det vatten som på gifven tid afdunstar i fria luften från en viss yta, afdunstningsmätare; jfr UTDUNSTNINGS-MÄTARE. Berzelius Kemi 1: 282 (1817). Almquist Hälsovårdsl. 394 (1895).

 

Spalt A 2569 band 2, 1903

Webbansvarig