Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATLETIK at1leti4k, r. (f. G. Dalin (1871)); best. -en.
Etymologi
[jfr t. athletik, fr. athlétique, lat. athletica, jfr äfv. eng. athletics]
atletens konst l. yrke. Norrmann Eschenburg 2: 141 (1818). Milon (från Kroton) .. var väl öfvad i alla athletikens konstgrepp. Palmblad Fornk. 1: 159 (1843). De (gamla grekerna) skiljde .. mellan gymnastik och atletik. .. Gymnastiken, förenad med intellektuella öfningar, förlänar, sade de, evig ungdom; atletiken påskyndar ålderdomen, der hon icke frammanar bråddöden. V. Rydberg i GHT 1871, nr 201, s. 3. Han är styf i atletik. .. Atletiken är nog rolig, men man förstör sig lätt på’n. Tidn. f. idr. 1897, s. 136. — jfr: Den intellektuella atletiken har skördat flere offer än den kroppsliga. V. Rydberg (1871) hos Warburg Rydberg 2: 205.

 

Spalt A 2569 band 2, 1903

Webbansvarig