Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATEISTISK at1eis4tisk (athei´stisk Weste), adj.; adv. -T.
Etymologi
[efter t. atheistisch, eng. atheistic, fr. athéistique; jfr TEISTISK]
adj. till ATEIST. Sahlstedt Hofart. 27 (1720). Föra ett atheistiskt och emot Gud försmädeligit tal. Rydelius Förn. 303 (1721, 1737). De Atheistiske Abbeer, hvilka på sjelfva Fredagen äta kött. SP 1790, nr 251, s. 1. Schröder Philos. hist. 3: 97 (1849). Rydberg Dikt. 2: 101 (1891).

 

Spalt A 2557 band 2, 1903

Webbansvarig