Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ASYMMETRI as1ymetri4 l. 01—, r. (f. G. Dalin (1871)); best. -en, äfv. -n; pl. (föga br.) -er.
Etymologi
[jfr t. asymmetrie, eng. asymmetry, fr. asymétrie; af gr. ἀσυμμετρία, sbst. till ἀσύμμετρος (se följ.); jfr SYMMETRI]
i sht naturv. saknad af symmetri, disproportion, olikformighet. Asymmetri hos ögat. E. Salén i Ups. läkaref. förh. 3: 459 (1868). Den klassiska forntidens mästervärk (inom bildhuggarkonsten utvisa) .. en viss asymmetri af hufvudskålen; ja till och med .. den Miloniska Venus .. eger asymmetrier i hufvudets bildning. GHT 1897, nr 13, s. 2. En konstnärinnas salong, .. ordnad efter denna nonchalanta, djärfva asymmetri, som .. kväller fram ur kvinnans egensinniga nyck. E. Hemberg i Svea 1897, s. 121. Molekylernas olikartade byggnad (asymmetri). 2 Uppf. b. 4: 579 (1899). PT 1902, nr 289 A, s. 3.

 

Spalt A 2553 band 2, 1903

Webbansvarig