Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ASTIGMATISKT, adv., se astigmatisk, adj.

 

Spalt A 2539 band 2, 1903

Webbansvarig