Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ASTIGMATISK as1tigma4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. astigmatisch, eng. astigmatic, fr. astigmatique]
med. o. fotogr. adj. till följ.
1) som tillhör l. har afseende på l. hänför sig till astigmatism(en). Astigmatiska tabeller. E. Salén i Ups. läkaref. förh. 3: 460 (1868). Den astigmatiska taflan. Löwegren Ögonsjukd. 53 (1891, 1900).
2) som har l. utmärker sig gm astigmatism. E. Salén i Ups. läkaref. förh. 3: 468 (1868). I sträng mening äro .. alla ögon astigmatiska. Löwegren Ögonsjukd. 47 (1891, 1900). Synes .. bilden (af en rund kula) icke såsom en punkt eller en cirkel utan kors- eller linjeformig .., så är objektivet astigmatiskt. Roosval Schmidt 44 (1896).

 

Spalt A 2539 band 2, 1903

Webbansvarig