Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ASSIGNERING as1iŋne4riŋ, äfv. -inje4-, stundom -ign-, äfv. -e3riŋ2 (assigne´ring Weste), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till föreg.; jfr ASSIGNATION a. Assigneringar på Banquen. Ad. prot. 1800, s. 1347. Järta Kopparb. län 74 (1823, 1826). Räkningshafvaren .. var förbunden att inställa sig antingen personligen eller genom befullmäktigadt ombud, så snart han ville verkställa någon assignering. (Agardh o.) Ljungberg Stat. I. 3: 99 (1853). Regl. f. riksbankens styr. o. förvaltn. 8 Maj 1893, § 21, mom. 1 d. SvD(L) 1902, nr 215, s. 3. — jfr UT-, ÖFVER-ASSIGNERING.
Ssgr: ASSIGNERINGS-FOND1030~2. (fordom) = ASSIGNATIONS-FOND. SFS 1832, s. 414.
-LÄNGD~2. förteckning öfver invisningar. Bergv. 4: 587 (1822).
-RÄTT~2, sbst. = ASSIGNATIONS-RÄTT. C. Frisk i Stockholm 3: 84 (1897).
-RÄTTIGHET~200 l. ~002. = föreg. (Agardh o.) Ljungberg Stat. I. 3: 99 (1853).

 

Spalt A 2518 band 2, 1903

Webbansvarig