Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ASSEKURANS as1ekɯraŋ4s l. -ku- l. -an4s, äfv. 01—, l. ASSEKYRANS -ky- (assecura´ns Weste; ássekyránngs Almqvist), r. (m. Weste; f. Almqvist); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr sv. dial. askurans, askerans; af t. assekuranz, af mlat. assecurantia, vbalsbst. till assecurare (se ASSEKURERA); jfr ä. eng. assecurance, it. assicuranza, span. aseguranza]
(numera knappast br.) assurans. Man tog goda Assecurancer mot Risico af den stränga Tariffen. Dalin Arg. 2: 139 (1734, 1754). Associationsregl. f. Assecurance-Comp. 4 Juli 1739, mom. 6. At han .. uti Bref .. begärt Assecurance i London på Skeppet Stockholms Posten. Rättegångshandl. ang. J. B. Lautier Advokatfisk. förkl. 8 (1785). Edelcrantz Telegr. 85 (1796). Smedman Kont. 7: 7 (1874). — jfr REASSEKURANS.
Sammansättningar.
Anm. Till de flesta af nedan anf. ssgr har det moderna spr. direkta motsvarigheter med ASSURANS o. (ännu oftare) FÖRSÄKRING ss. första led.
ASSEKURANS- l. ASSEKYRANS-AFFÄR1003~, äfv. 0103 ~02. Dalin Arg. 1: 124 (1733, 1754).
-AFGIFT~02 l. ~20. Meurman (1846).
-ANSTALT~02 l. ~20. jfr -INRÄTTNING, -KONTOR. bildl. Staten är en högst nyttig .. assecurance anstalt. Biberg 1: 119 (c. 1814).
-BREF~2. jfr -POLIS. Serenius Rrr 2 a (1734, under policy). Biurman Brefst. 114 (1739). G. Dalin (1871).
-INRÄTTNING~020. jfr -ANSTALT. SP 1779, s. 1032.
-KASSA ~20. försäkringsfond. At upmuntra Städerne .. at emellan sig sammanskiuta en dylik Cassa som den, hvilken .. är inrättad i Stockholm, under namn af Assecurance-Cassa. Publ. handl. 11: 542 (1778).
-KOMPANI~002. Dalin Arg. 1: 126 (1733, 1754). Thet af Oss i Nåder Privilegierade Assecurance-Compagnie här i Vår Residence-Stad (Stockholm). Försäkr. o. hafveri-stadga 2 Okt. 1750, s. A 3 b. Bevilln. 1800, s. 36.
-KONTOR~02. försäkringsanstalt (jfr -ANSTALT); i sht (förr) om viss dylik institution i Stockholm; äfv. om lokal för inrättningen. 2 RARP 3: 508 (1723). (Direktörerna) böra .. vissa dagar i vekan vara tilstädes uti Assecurance-Contoiret. Associationsregl. f. Assecurance-Comp. 4 Juli 1739, mom. 6. PT 1758, nr 33, s. 4. Svenska Assecurance-Contoiret. Rättegångshandl. ang. J. B. Lautier Advokatfisk. förkl. 4 (1785).
-KOSTNAD~20. E. Ruuth i Ad. prot. 1786, s. 182.
-PENNING(AR)~20. Jag för min del och för min lilla handel betalar årligen til Holland en 10000. Daler Assecurancepenningar. Dalin Arg. 1: 125 (1733, 1754).
-POLIS~02, r. jfr -BREF. Anm. till H. T. Scheffers Præs. i VetA 12 (1753). Calwagen Sjölex. (1851).
-PREMIE~200, äfv. -PREMIUM~200. Serenius (1734, under premium). Assecurantz-premierne i Cadix .. upstego (dvs. höjdes) ifrån 20 à 25 til 35 à 40 ProCent. SP 1778, s. 29. Calwagen Sjölex. (1851).
-PROVISION~002. provision för förmedlande af försäkring. Anm. till H. T. Scheffers Præs. i VetA 13 (1753).
-SUMMA~20. (Skeppets värde var) mycket under Assecurance-Summorne. Rättegångshandl. ang. J. B. Lautier Advokatfisk. påst. 6 (1785). DA 1824, nr 80, s. 4.

 

Spalt A 2510 band 2, 1902

Webbansvarig