Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ASKLEPIADÉ as1klepiade4 l. 01—, r. l. m.; best. -en l. -n; pl. -er. Anm. I ä. tid förekom ordet användt i sin latinska form, t. ex. Schedvin Lat. prosod. 37 (1759, 1775).
Etymologi
[efter lat. asclepiadeus (jfr följ.)]
metr. asklepiadeisk vers. Inom den Lesbiska lyriken var den större asklepiadéen ett flitigt begagnadt versmått. Alexanderson Gr. metr. 213 (1877).
Anm. Förr förekom äfv. ngn gg ett sbst. ASKLEPIAD [jfr fr. asclépiade] i samma bet. V. F. Palmblad i Phosph. 1811, s. 540.

 

Spalt A 2492 band 2, 1902

Webbansvarig