Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ASFALTERA as1falte4ra, äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[efter t. asphaltieren]
tekn. belägga l. bestryka med asfalt. Invändigt asfalterade .. trälådor. Uppf. b. 4: 645 (1873). Bygnad afsedd till bostad skall isoleras från marken genom asfaltering. Palmberg Hels. 74 (1889). Dubbelt asfalterade vattenrör. Almquist Hälsovårdsl. 127 (1894). Asfalterad Väggpapp. Fyris 1894, nr 70, s. 4. Asfalterade och eleganta hufvudgator. SDS 1899, nr 594, s. 1.
Ssg: ASFALTERINGS-ARBETE1030~020, äfv. ~200. LD 1901, nr 255, s. 1.

 

Spalt A 2459 band 2, 1902

Webbansvarig