Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ASCENSION as1änʃω4n, äfv. 1-, äfv. -en- (aschännschón Dalin; jfr skrifsättet askension Kindblad (1867)), r. (f. Dalin (1850)); best. -en (= Kjellin Astr. 21 (1822)); pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. ascension, af lat. ascensio, uppstigning, vbalsbst. till ascendere (se föreg.)]
eg.: uppstigning.
1) astr. om vissa bågar på himmelsekvatorn (l. däremot svarande vinklar), räknade från vårdagjämningspunkten åt öster, medelst hvilka ett föremåls, i sht en himlakropps, läge bestämmes; jfr UPPGÅNG samt DESCENSION.
a) (numera föga br.) i förb. rät(t) ascension, om bågen mellan vårdagjämningspunkten o. den punkt där himlakroppens deklinationscirkel skär himmelsekvatorn, hvilken punkt går upp med himlakroppen i en rät sfär, dvs. en sfär hvars rotationsaxel ligger i horisontens plan; rektascension. Celsius Astr. obs. 6 (1739). Chierlin Sjöm. 50 (1777). Genom Declination .. och räta Ascension .. kan hvarje stjernas rum på himlahvalfvet utsättas, alldeles såsom orters läge på jordklotet, genom longitud och latitud. Kjellin Astr. 21 (1822). Uggla Sjölex. 1: 24 (1878). Wenström o. Lindgren (1889, under ascension).
b) (numera knappast br.) i förb. sned l. oblik ascension, om bågen mellan vårdagjämningspunkten o. den punkt på ekvatorn som går upp samtidigt med himlakroppen i en sned sfär. Chierlin Sjöm. 50 (1777). Kjellin Astr. 21 (1822).
Anm. I stället för uttrycken rät(t) o. sned l. oblik ascension begagnas oftare motsv. lat. uttr. ascensio recta o. ascensio obliqua. Rålamb 4: 4 (1690). Melanderhjelm Astr. 1: 43 (1795). Dunér Astr. 17 (1899).
2) (knappast br.) om högsta höjd hvartill en kastad bomb uppstiger. Dalin (1850). Kindblad (1867). G. Dalin (1871).
Ssgr (till 1, föga br.; jfr ASCENSIONAL-): A: ASCENSIONS-BESTÄMMELSE103~0200. S. A. Cronstrand i Årsber. t. VetA 1822, s. 161.
-DIFFERENS~002. jfr -SKILLNAD samt ASCENSIONAL-DIFFERENS.
a) skillnad(en) mellan två himlakroppars (rekt)ascensioner.
b) (numera knappast br.) skillnad(en) mellan en himlakropps räta o. sneda ascension. —
-OBSERVATION~0102 l. ~0002. S. A. Cronstrand i Årsber. t. VetA 1822, s. 161.
-REFRAKTION~002. om den ändring i rektascensionen som åstadkommes af refraktionen. Melanderhjelm Astr. 2: 364 (1795).
-SKILLNAD~20. (ascension- Melanderhjelm Astr. 1: 51 (1795)) särsk. = -DIFFERENS a; jfr ASCENSIONAL-SKILLNAD. Melanderhjelm Astr. 1: 53 (1795).
-TAFLA. (†) tabell öfver ascensioner. Chierlin Sjöm. 73 (1777).
B (†): ASCENSION-SKILLNAD, se A.

 

Spalt A 2453 band 2, 1902

Webbansvarig