Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ARTISTSKAP artis3t~ska2p, äfv. 04~1, n.; best. -et.
Etymologi
[afl. af ARTIST]
(föga br.) egenskap(en) att vara artist l. att se ut som en artist. Hans långa vågiga hår och ovårdade klädsel gaf honom ett visst uttryck af artistskap. Söderm. läns tidn. 1894, nr 7, s. 4. Sprengel De nya poeterna 221 (1902). — (i Finl.) krets, sällskap, skola af artister. Det bör dock icke så förstås, som skulle ingen beröring egt rum mellan det lärda och det landtliga artistskapet. Estlander Konsth. 480 (1867).

 

Spalt A 2436 band 2, 1902

Webbansvarig