Publicerad 1902   Lämna synpunkter
ARSENIKIG, adj.
(†) adj. till ARSENIK. Arsenik-oxiden har .. stundom fått heta arsenikig syra (acidum arsenicosum). Gadolin Inl. t. chemien 55 (1798).

 

Spalt A 2378 band 2, 1902

Webbansvarig