Publicerad 1901   Lämna synpunkter
AROMATISK ar1oma4tisk l. -rå- l. -rω- (aroma´tisk Weste, aråmátisk Almqvist), adj.; adv. -T.
Etymologi
[efter t. aromatisch, eng. aromatic, fr. aromatique af lat. aromaticus, gr. ἀρωματικός, afl. af ἄρωμα (se AROM)]
1) som tillhör, utmärker l. påminner om en arom; af kryddaktig lukt o. smak; som sprider en (utsökt, fin) doft (af kryddor l. påminnande om kryddor). Wallerius Hydrol. 93 (1748). Indianerne, Egyptierne och Syrierne balsamerade sina döda med dyrbara Aromatiska kådor. GT 1788, nr 34, s. 1. Köttet (af sparffåglarna) kan ätas och är sundt; men det är stundom till smaken något bittert eller aromatiskt. Nilsson Fauna II. 1: 431 (1824, 1858). Deras (dvs. de flyktiga oljornas) smak är skarp, retande och värmande eller, då den är mycket svag af utblandning med andra ämnen, hvad man kallar aromatisk. Berzelius Kemi 4: 381 (1827). Aromatiskt doftande honung. Nicander Minnen 1: 213 (1831). Oangenäm aromatisk lukt. Löffler Växtsaftkurer 18 (1842). Umbellater blifva i torr jordmån blott aromatiska, men uti fuktig jordmån eller i vatten giftiga. Nyblæus Pharm. 18 (1846). Det fanns arack den tiden så aromatisk, att man blef glad af bara lukten. H. Lilljebjörn 1: 20 (1865). Aromatisk tandpasta, .. Aromatisk munsåpa, .. Aromatiskt pulver, .. Aromatiskt vin. Ekbohrn Främ. ord (1878). Ett litet aromatiskt moln (af ångorna från ett tekök). Snoilsky 4: 71 (1887). Sv. farm. 119 (1901).
2) [jfr motsv. anv. i t., fr. o. eng.; ss. term infördt 1865 af tysken Kékulé; beträffande anledningen till namnet jfr: Benämningen aromatiska ämnen är tydligen .. tillfällig .. och härrör endast deraf, att några af hithörande ämnen först iakttogos i vissa naturligen förekommande aromatiska oljor, hartser och balsamer. Blomstrand Org. kemi 164 (1877)] kem. som har benzol till modersubstans; som hänför sig till l. har afs. på osv. ämnen som hafva benzol till modersubstans. Aromatiskt ämne, benzolderivat. Aromatisk förening, serie osv. Den aromatiska kemien, den del af kemien som handlar om de aromatiska ämnena. Man (kan) fördela de bättre bekanta organiska ämnena i två stora klasser: 1. Metanderivater eller feta ämnen, och 2. Benzolderivater eller aromatiska ämnen. Blomstrand Org. kemi 13 (1877). Widman Org. kemi 81 (1895).

 

Spalt A 2339 band 2, 1901

Webbansvarig