Publicerad 1901   Lämna synpunkter
AROMATISERA ar1omat1ise4ra l. ar1å- l. ar1ω-, äfv. -ma1t-, l. 010—, äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[efter t. aromatisieren, fr. aromatiser, af lat. aromatizare, af gr. ἀρωματίζειν, afl. af ἄρωμα (se AROM); jfr eng. aromatize]
(mindre br.) farmak. förläna arom åt (ngt). Aromatiseradt glycerin. Pharm. tidskr. 1865, s. 185. Vissa tesorter ”aromatiseras” på det sätt, att man under beredningen tillblandar åtskilliga välluktande blommor. O. T. Sandahl i NF 15: 1459 (1891).

 

Spalt A 2339 band 2, 1901

Webbansvarig