Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARMOASIN ar1mωasi4n l. -moa- l. -måa- l. ARMOASÄNG -säŋ4 (armåasäng Konv.-lex. (1856), G. Dalin (1871)), numera sällan ARMOSIN -mω- l. -mo- l. -må- (armosi´n Weste; jfr Manderström Rimlex. 142 (1779), där ordet är upptaget bland ord som rimma med fin) l. ARMESIN -me-, n. l. r. (n. Stiernman Com. 2: 561 (1648), Weste; m. G. Dalin (1871)); best. -et, ss r. -en; pl. (om olika sorter) -er.
Ordformer
(armoisin Publ. handl. 2: 925 (1731), Nisbeth Handelslex. (1870). armosin Publ. handl. 2: 1112 (”1012”) (1734), Kungör. ang. tullafg. 1 Jan. 1794, s. B 2 a. armosaijn Risingh Kiöph. 91 (1669). armesin Stiernman Com. 2: 561 (1648). armesi- (i ssg) Forssell Hist. 2: 14 (efter handl. fr. c. 1558). armosiden Förordn. ang. konsumt. 8 Maj 1739, s. A 3 a, Orrelius Köpm.-lex. (1797; pl.). armesiden Stiernman Com. 2: 727 (1653). armsiden Stiernman Com. 6: 520 (1718). armesintie Stiernman Com. 2: 563 (1648))
Etymologi
[jfr ä. d. armesin, armesiden, holl. armezijn, armozijn, armezij, t. armesin, armoisin, eng. armozeen, ä. eng. armosie, ormesine, af fr. armoisin, armosin, armoise, ä. äfv. armoisy, it. ermesino, ormisino; jfr äfv. span. ormesi. Möjl. är namnet bildadt af Ormuz (Hormuz), namn på en stad i Persien; jfr Vries 2: 689. I formerna på -siden föreligger (liksom i bomsiden vid sidan af bomesin, se BOMBASÄNG) en folketymologisk anslutning till SIDEN (jfr bantläder för BANTLÄR), som torde härröra från en (icke uppvisad) nt. form på -side(n) (jfr mnt. bomside(n) vid sidan af bom(e)sin). — armesintie torde bero på en holl. afl. med diminutivändelsen -tje]
(numera föga br.) benämning på ett visst (l. vissa) slags taftartadt tyg. Armesin Florentinischt .. eller Inländscht swart eller Coleur. Stiernman Com. 2: 561 (1648). Armoisin. Af detta Sidentyg kommer mycket från Ostindien. Det varder tilvärkat på åtskilliga ställen uti Italien; i Avignon efven ock, dock sämre och til bättre pris. Könsberg Handelsvar. 5 (1768). Dubbla och halfva Armosiden. Orrelius Köpm.-lex. (1797). Armoisin, ett tunnt och lätt fodertaft .. Det tunnaste, half Armoisin kalladt, fås från Avignon. Synnerberg (1815). Almström Handelsvar. 489 (1845). Nisbeth Handelslex. (1870). — jfr HALF-ARMOASIN.
Ssg: ARMESI-TAFT. (†) Forssell Hist. 2: 14 (efter handl. fr. c. 1558).

 

Spalt A 2332 band 2, 1901

Webbansvarig