Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARMILLARSFÄR ar1mila3r~svä2r l. ~sfä2r l. 2r, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. armillarsphäre, eng. armillary sphere; se föreg. o. SFÄR]
astr. (numera föråldradt) instrument för astronomiska observationer (vanl. bestående af koncentriskt sammanfogade graderade ringar); jfr föreg. Konv.-lex. (1856). Gyldén Astr. 19 (1874). (I södra kryptan på Stjärneborg) hade Tycho uppställt sitt största instrument ”Ingens instrumentum armillare” — en armillarsfär .., med hvilken han kunde mäta stjärnornas deklinationer samt timvinklar. Charlier Utgräfn. af T. Brahes observatorier 14 (1901). — jfr EKVATORIAL-, ZODIAKAL-ARMILLARSFÄR.

 

Spalt A 2329 band 2, 1901

Webbansvarig