Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARLESBÄR, n.
Etymologi
[af t. arlesbeere, bär af träden Sorbus aria Crantz o. Sorbus torminalis Crantz, oxelbär; jfr t. arlesbaum, af mht., fht. arliz-boum, hvars första led möjl. är en afl. med suffixet -iz af samma stam som ingår i t. erle o. AL; se för öfr. E. Björkman i Zeitschr. f. d. wortforschung 2: 214 (1901)]
(†) Sorbum .. Arlesbär, Oxlebär, Rondebär .. Ein baumfrucht in Italien wie byren, ein äschrösslin. Lex. Linc. (1640). Sorbus .. Itt slagz trää som bär arles bäär, Oxel, Rondträä. Därs.

 

Spalt A 2266 band 2, 1901

Webbansvarig