Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARAMEISKA ar1ame4iska, äfv. -mä4iska, stundom —302, äfv. -mäj3ska2 l. —40, r. l. f.; best. -an.
Etymologi
[jfr t. aramäisch]
araméernas språk. Den Arameiska (dialektgrenen) .. delas i den Vestra Arameiskan eller Syriskan, och den Östra Arameiskan eller Chaldeiskan. Sjöbring Hebr. spr. II (1819, 1836). Tala till dina tjänare på arameiska, ty vi förstå det språket, och tala icke med oss på judiska inför folket, som står på muren. 2 Kon. 18: 26 (öfv. 1896). — jfr BIBEL-, VÄST-, ÖST-ARAMEISKA.

 

Spalt A 2065 band 2, 1901

Webbansvarig