Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARABESK ar1abäs4k, stundom -bes4k (arabe´sk Weste), r. (m. Weste, Kindblad (1867); f. Ahlman (1872), Lundell); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. arabesque, af ital. arabesco, eg. arabisk; jfr t. arabeske, eng. arabesque]
ett enl. traditionen af araberna uppfunnet fantastiskt linjeornament med inblandning af stiliserade växtformer; äfv. om fantastiskt o. godtyckligt komponerade ornament i allm.; jfr GROTESK, MORESK. Arabeskerne i Pompeja och Herculanum. C. A. Ehrensvärd 14 (1782). Lenngren 123 (1796). Det med mångfärgad marmor i arabesker inlaggda golfvet. Nicander Minnen 1: 282 (1831). Kolonnkapitälernas mångfaldiga och rika utsmyckande med löfverk och snäckformiga zirater (Arabesker). Bagge Wendt 165 (1835). Blommor och arabesker i korsstyngsbroderi. H. Hagdahl i Prakt. handb. 2: 522 (1888). Arabesken är en ranka / som en stel pedant ej kan förstå. Fröding Nytt o. gammalt 88 (1897). Det inre (af Alhambra) pryddes af en rik och brokig ornamentik i ytterst sammansatta, tapetliknande ytmönster (arabesker). Wrangel Konststil. 18 (1897). jfr BLOMSTER-, GULD-, HÖRN-, SIDEN-, SIDO-, SPETS-, VÄXT-ARABESK m. fl. — särsk. bildl.
a) om omotiverad, öfverflödig prydnad l. tillsats. Det sköna, .. medelbart eller omedelbart länt ifrån de Gamla, måste bli en arabesk, en tilsatt prydnad, som ej af sig sjelf hör dit. Höijer S. skr. 2: 258 (c. 1808).
b) om nyckfull l. godtyckligt komponerad skildring o. d. Stenmänniskan, arabesk af Viktor Rydberg. Rydberg Skr. 8: 312 (c. 1858).
Ssgr: ARABESK-ARTAD103~20. Palmblad Fornk. 2: 293 (1844).
-BAND~2. En .. omfattning (kring bågöppningarna) af rikt smyckade arabeskband. Upmark Lübke 294 (1872).
-BRODERI~002. Freja 1873, s. 141.
-GARNITYR~002. Arabeskgarniture af svarta silkesnodder. Freja 1873, s. 64.
-MANER~02. Dalin (1850).
-MÅLNING~20. A. G. Silfverstolpe i LBÄ 5—6: 102 (1797). Lysander Skr. 476 (1880).
-ORNAMENT~002. Karlin Sk. textil konstsl. 25 (1886). Wrangel Konststil. 33 (1897).
-STIL~2. —
-TECKNING~20. Schulthess (1885).

 

Spalt A 2061 band 2, 1901

Webbansvarig