Publicerad 1901   Lämna synpunkter
AR a4r, n. l. r. (m. G. Dalin (1871), Lundell); best. -et l. -en, hvard. stundom -n; pl. =, sällan -er (Deleen (1814, under aréage), NF 1: 993 (1876)).
Etymologi
[af fr. are, m., bildadt på 1790-talet af lat. area (se AREA) o. 1799 i Frankrike infördt ss. officiell benämning för ytmått af 100 kvadratmeter; jfr t. ar, m., äfvensom HEKTAR]
ytmått af 100 kvadratmeter, utgörande enheten för det i kraft af Förordn. 22 Nov. 1878 äfv. i Sverige gällande måttet för uppmätning af jordområden. Såsom enhet för det förra (dvs. ytmåttet) erhölls (vid 1792 års gradmätning i Frankrike) en yta om 100 qvadratmeter, således en qvadrat om 10 meters sida, kallad are. Uppf. b. 2: 37 (1873). SFS 1878, nr 49, s. 2. Hemmanet .. innehåller 13 hektar 77 ar åker. PT 1896, nr 29, s. 1. Egendomen .. från hvilken .. frånsålts sexton ar och 4 meter. Därs. 1899, nr 56 A, s. 4.

 

Spalt A 2059 band 2, 1901

Webbansvarig