Publicerad 1901   Lämna synpunkter
APRILVÄDER april3~vä2der, stundom apri3l~ (april`väder Weste), n.; best. -dret; pl. (föga br.) =.
Ordformer
(aprils(s) wädher (möjl. att fatta ss. två ord) P. Erici, Visb. aprill- Almqvist. aprille- Fosz. -vähr Rudeen)
Etymologi
[jfr d. aprilvejr, nt. aprillenweder, t. april(len)wetter]
väderlek (sådan den plägar vara) under april. I dag är det riktigt aprilväder.
a) i eg. bet., om väderleken under april månad. Thet tredie (af de fem stycken, man ej skall förlita sig på) Är aprilss vädher, / thet plägher sig hastig om vendha. Visb. 1: 181 (c. 1620). Man försäkrade, att qvicksilfrets sjunkande endast antydde ett vanligt aprilväder med sitt snöslask. C. F. Dahlgren (1844) enl. Kindblad (1867). — särsk.
α) i ordspråk o. ordspråksliknande uttr. Herre gunst, Aprillewäder / .. Förwandlar sigh båd af och til. Fosz 3 (1621; mnt. herrengunst und aprillenweder) [jfr t. herrengunst und aprillenwetter sind veränderlich, eng. aprilweather and court favour]; jfr Serenius (1741), Lind (1749). Gunst är April-vähr. Rudeen Vitt. 259 (1687).
β) i jämförelser (jfr b). Wij pläghe säya, ostadigh som qwicksilffuer eller Aprils wädher. P. Erici 4: 29 b (1582); jfr Mont-Louis 288 (1739). Lika April-väder fara omkring, narra hela verlden och göra narr af hela verlden. Bremer Fam. H* 2: 103 (1831). Hennes lynne var som aprilväder — ibland strålande solklart, ibland mulet — med hagelskurar. Lundegård Titania 315 (1892).
b) [jfr motsv. anv. i d. o. t.] i allm.: ostadig, ombytlig väderlek. Majus .. Sidste quart. hotar Aprilwäder. Werve Almanach 1655, s. A 7 a. Aprillväder .. Ostadig, ombytlig väderlek; ömsom solsken och regn; väder, hvaraf man ständigt narras. Almqvist (1842). — bildl.: ombytlighet; jfr APRIL c. Hans lynne och karaktär voro af en besynnerlig art och fulla af Aprilväder — solsken och regn om hvartannat och nästan alltid storm. H. Lilljebjörn 1: 111 (1865). jfr: Madame April-Wäder. M. Lagerström (1736; titel på sv. öfv. af Holbergs Den Vægelsindede).

 

Spalt A 2051 band 2, 1901

Webbansvarig