Publicerad 1901   Lämna synpunkter
APPROXIMERA aprok1sime4ra l. 10—, äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, APPROXIMATION (se d. o.).
Etymologi
[efter t. approximieren, lat. approximare, närma, nalkas, af lat. ad, till, o. proximus, adj., närmast, superl. till prope, adv., nära (jfr APPROSCHERA); jfr eng. approximate]
a) mat. uträkna ett närmevärde till (ngt). I stället för att säga ”approximerade valören till och med 1:a, 2:a, 3:e, o. s. v. decimalen”, brukas lika ofta talesättet ”approx(imerade) valören på 1/10:del när, 1/100:del när, 1/1000:del när”, o. s. v. Björling Alg. 1: 81 (1843, 1861). Mellberg Bergroth 217 (1885). — i bild, refl.: närma sig. Törneros Bref 2: 21 (c. 1824).
b) i sht handel. ungefärligen beräkna l. uppskatta; anslå (se d. o. II 3 b). Det är väl möjeligt at .. approximera värdet af den bofastes tilgång uti jord, Verkstäder, Bergs-Bruk och Byggnader, m. m. S. v. Stockenström i Ad. prot 1800, s. 585. Smedman Kont. 7: 6 (1874). En approximerad kostnad af 20,000 doll(ars). J. H. Fredholm i Tekn. tidskr. 1878, s. 125 a. Approximera bergets höjdlinie till 5,000 fot och kalla denna linie AB. Heidenstam Vandr. 9 (1888).
Ssg: APPROXIMERINGS-REGEL01030~ l. 10030~20. Björling Alg. 1: 97 (1861).

 

Spalt A 2043 band 2, 1901

Webbansvarig