Publicerad 1901   Lämna synpunkter
APPROXIMATIV aprok1simati4v l. 101—, stundom 0400~1 l. 0300~2, adj.; adv. -T.
Etymologi
[af t. approximativ, fr. approximatif, eng. approximative, lat. approximativus, afl. till approximare (se följ.)]
a) mat. som kommer det exakta värdet (mer l. mindre) nära; tillnärmelsevis exakt. Decimalbråket .. utvisar (icke) qvantitetens valör precist, utan endast approximativt. Björling Alg. 1: 82 (1849, 1861). Om räkning med approximativa siffervärden. Haglund Alg. 142 (1875, 1895; rubrik).
b) tillnärmelsevis gjord l. utförd (beräkning l. uppskattning); ungefärlig. En approximativ beräkning öfver transportkostnaderna. Tekn. tidn. 1871, s. 198. Smedman Kont. 7: 6 (1874). En approximativ uppskattning (af nationalförmögenheten) med .. stor latitud för felen. Fahlbeck Sv. nat.-förm. 5 (1890).
c) i allm.: som kommer fullkomligheten, sanningen osv. nära; relativ, ungefärlig. En åtminstone approximativ fullständighet. Lindblom Log. 336 (1836). Nyss anförda uppgift (innehåller) .. en approximatif sanning; ja den kan till och med vara bokstafligen sann. Palmblad Fornk. 2: 233 (1844).

 

Spalt A 2043 band 2, 1901

Webbansvarig