Publicerad 1901   Lämna synpunkter
APPROSCHERA ap1roʃe4ra, äfv. -rå-, äfv. -e3ra2 (apråschèra Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, -NING (knappast br., Smoll Fort. 65 (1693)); jfr APPROSCH.
Etymologi
[jfr t. approchieren, af fr. approcher, närma, nalkas, af senlat. appropiare, af ad, till, o. propius, närmare, komp. till prope, nära (jfr APPROPRIERA, APPROXIMERA); jfr äfv. eng. approach]
närma sig, nalkas.
a) (numera knappast br.) i allm. Swedberg Schibb. 250 (1716). Sahlstedt (1769). Dalin (1850).
b) (numera knappast br.) fäkt. Approchering eller annalkande. Porath Palæstra 1: K 1 a (1693).
c) (numera föga br.) mil. närma sig l. anfalla (en befäst fientlig ort l. ställning), särsk. gm approscher (se d. o. 1 b); ofta abs. Läghenheett att approchera till K. M:tz fortresser och festningar. RARP 6: 329 (1658). Den 8. (Okt.) begynte wi at approchera Slottet och at beskiuta det. OSPT 1686, nr 46. Ryssarne .. begynte strax approchera på tu ställen; Men aldenstund der var för mycken sten, at de ei kunde komma väl neder i jorden, så gick det öfvermåtton långsamt. Nordberg 2: 348 (1740). De Gamlas .. Machiner, hvarmedelst de approcherade mot Fästningen. A. M. v. Strussenfelt Præs. i VetA 1779, s. 25. Dalin (1850).
Ssgr: (c) APPROSCHERINGS-ARBETE1030~020, äfv. ~200. Dalin (1850).
(c) -LINJE~20. Dalin (1850).
(c) -VERKTYG~20 l. ~02. Törngren Artill. 2: 133 (1795).

 

Spalt A 2042 band 2, 1901

Webbansvarig