Publicerad 1901   Lämna synpunkter
APPRETÖR ap1retö4r l. 4r, äfv. -rät- (appretö´r Weste), m.||ig.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. appreteur, af fr. apprêteur]
person som har till yrke att appretera (se d. o. 1). Runemarck Sthms vägv. 91 (1789). Då .. (schalen) hunnit väl torka, skickas den till appretörn, att pressas. Sthms modejourn. 1854, s. 44. A. Raphael i Ekon. samh. 2: 285 (1897). — jfr SIDEN-APPRETÖR.
Ssg: APPRETÖRS-GESÄLL103~02. (fordom) SP 1780, s. 20.

 

Spalt A 2038 band 2, 1901

Webbansvarig