Publicerad 1900   Lämna synpunkter
APPLIK apli4k, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af fr. applique, bildadt af appliquer (se APPLICERA); jfr REPLIK, SUPPLIK]
(i ngt mönster klippt) tyglapp o. d. som vid påläggssömnad fastsys (l. fastklistras) på bottentyget; pålägg; jfr APPLIKATION I 3 b. Vill man .. till pålägg eller appliker (så kallas de i åtskilliga figurer utklipta lappar, hvilka fastsys på bottentyget) använda helylle. Berg Handarb. 134 (1874).
Ssgr: APPLIK-MÖNSTER03~20. Berg Handarb. 147 (1874).
-TYG~2. tyg till appliker. Berg Handarb. 135 (1874).

 

Spalt A 2029 band 2, 1900

Webbansvarig