Publicerad 1900   Lämna synpunkter
APPARTEMANG ap1artemaŋ4 l. 0104, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(ofta skrifvet med enkelt p, liksom äfv. stundom, fordom alltid, -ment)
Etymologi
[efter t. appartement, af fr. appartement, hvilket själft sannol. är lånadt af it. appartamento, samling af rum utgörande ett afskildt helt för sig, våning. Det it. ordet torde vara en afl. af appartare, afskilja, som ytterst går tillbaka till lat. ad, till, o. pars, del. Skrifningen med enkelt p (i sv. o. t.) beror på anslutning till APART; jfr äfv. eng. apartment]
1) [jfr motsv. bet. i t., eng. o. fr.] (föga br.) samling af rum (i en större byggnad) utgörande ett afskildt helt l. en bostadslägenhet för sig, våning. Prinsen af Wallis hade .. en rådplägning i sit Apartement med Stor-Cancellern och Premier-Ministern. GT 1788, nr 142, s. 1. G. Dalin (1871). jfr: Appartement, tilhörig husdel. Swedberg Schibb. 250 (1716).
2) [jfr motsv. bet. i t., eng. o. fr.] (föga br.) (enskildt) rum. Apartement, mak, kammare, rum. Swedberg Schibb. 250 (1716). Apartement l. apartemang, afsides beläget rum; afskild del af ett hus. NF (1876, under apart).
3) [efter t. appartement; jfr d. appartement] (numera mindre br.) afträde(shus), hemlighus, ”kabinett”. Apartementet vid Lejonbacken. DA 1793, nr 198, s. 4. Dalin (1850). NF (1876, under apart).
4) [jfr ä. fr. le roi tient appartement aujourd’hui, äfvensom motsv. anv. i t.] (†) mottagning vid hofvet. Sahlstedt (1769). Apartement .. uppvaktning, spelparti vid ett hof. G. Dalin (1871).
Ssg: (4) APPARTEMANGS-DAG. (†) audiens- l. mottagningsdag. De främmande Ministrerne .. (borde) intet complimentera Hennes Kongl. Höghet häröfver vidare, än .. at de på en vanlig Appartements dag giorde sin opvacktning. Nordberg 2: 351 (1740). Appartements-dag. Hof-dag. Sahlstedt (1769).

 

Spalt A 2020 band 2, 1900

Webbansvarig