Publicerad 1900   Lämna synpunkter
APPARENTLIG, adj.; adv. =.
Ordformer
(adp- RARP V. 1: 292 (1654). -ligitt (n.) RARP 3: 112 (1640))
Etymologi
[medelst afledningsändelsen -lig bildadt af t. (l. fr.) apparent; jfr äfv. eng. apparently, adv.]
(†) = APPARENT 1. Effter som apparentligitt ähr, att Kriget moste fullföllias. RARP 3: 112 (1640). — adv.: ögonskenligen, tydligen. RARP 6: 43 (1657).

 

Spalt A 2019 band 2, 1900

Webbansvarig