Publicerad 1900   Lämna synpunkter
APOLLONISK ap1olω4nisk, äfv. 4n-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr gr. Ἀπολλώνιος]
hörande till l. helgad åt Apollo. Med .. Apollonis- och Helliconiske Systrars enhällige tilstämmande (dvs. samtycke). Stiernhielm Virt. Cart. (1650). Den Apolloniska cultens invandring. Palmblad Fornk. 1: LXXXVIII (1843). — (till gestalt l. utseende) liknande Apollo. En apollonisk, evigt ung gestalt. Tegnér 2: 496 (1829). — jfr APOLLINARISK, APOLLINISK, APOLLISK.

 

Spalt A 1991 band 2, 1900

Webbansvarig