Publicerad 1900   Lämna synpunkter
APEX a4päks, äfv. -eks, r. (m. G. Dalin (1871)); i best. anv. utan slutartikel.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. apex, af lat. apex, (kägelformig) spets, topp]
astr. Den punkt på himlahvalfvet, mot hvilken jordens rörelse för ögonblicket är riktad, den s. k. Apex. .. Apex kulminerar .. kl. 6 om morgonen. Gyldén Astr. 279 (1874).

 

Spalt A 1982 band 2, 1900

Webbansvarig