Publicerad 1900   Lämna synpunkter
AORTISK aor4tisk, äfv. 4r-, stundom a-, adj.
Etymologi
[jfr t. aortisch, eng. aortic, fr. aortique]
(föga br.) anat. adj. till föreg. (Blötdjurens) hjerta är aortiskt, d. v. s. emottager det blod, som kommer från respirations-apparaten(,) och drifver det ut till kroppens organer. Thorell Zool. 1: 91 (1860).

 

Spalt A 1960 band 2, 1900

Webbansvarig